Bảo vệ môi trường lưu vực sông Nhuệ-sông Đáy đến năm 2020

"Đề án tổng thể bảo vệ môi trường lưu vực sông Nhuệ-sông Đáy đến năm 2020" vừa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt với vốn đầu tư trên 3 nghìn tỉ đồng nhằm xử lý ô nhiễm, khôi phục lại hiện trạng môi trường thiên nhiên xanh, sạch, đẹp vốn có của dòng sông và lưu vực sông Nhuệ-Đáy.

Đề án bảo vệ môi trường lưu vực sông Nhuệ-Đáy gồm 12 dự án ưu tiên. Tổng kinh phí triển khai, thực hiện 12 dự án trên ước tính khoảng 3.335 tỷ đồng.

Số vốn này được huy động từ ngân sách trung ương; ngân sách địa phương; Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam; vốn đầu tư của các doanh nghiệp hoạt động sản xuất, kinh doanh và dịch vụ trên lưu vực; vốn viện trợ không hoàn lại; vốn cho vay tín dụng ưu đãi và sự hỗ trợ, tài trợ của các cá nhân trong và ngoài nước.

Giảm thiểu mức độ gia tăng ô nhiễm

Nhiệm vụ đặt ra là phải điều tra bổ sung, đánh giá đầy đủ hiện trạng và làm rõ các nguyên nhân, các nguồn thải chủ yếu gây ô nhiễm nguồn nước, ô nhiễm môi trường lưu vực sông Nhuệ-Đáy.

Bên cạnh đó, chủ động tăng cường kiểm soát nguồn thải của các nhà máy, xí nghiệp, làng nghề, cơ sở y tế, các cơ sở kinh doanh dịch vụ trên địa bàn.

Đồng thời, ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi đổ rác thải, phế liệu bừa bãi, lấn chiếm dòng sông nhằm ổn định dòng chảy phù hợp với quy luật tự nhiên và hệ thống công trình thủy lợi dọc hai bờ sông.

Khắc phục ô nhiễm nặng

Các giải pháp thực hiện đề án bao gồm cải tạo, xây dựng mới hệ thống thoát nước mưa, nước thải sinh hoạt riêng cho các đô thị và khu dân cư; cải tạo các công trình thủy lợi, cống lấy nước, tiêu thoát nước, các trạm bơm tưới, tiêu. Tiến hành nạo vét những đoạn sông quan trọng, kè bờ những đoạn sông xung yếu, bảo đảm dòng chảy ổn định.

Bên cạnh các biện pháp trên là các giải pháp nhằm nâng cao năng lực tổ chức, quản lý bảo vệ môi trường; sớm thành lập và đưa vào hoạt động Ủy ban Bảo vệ môi trường lưu vực sông Nhuệ-Đáy. Đồng thời, tăng cường nghiên cứu khoa học, khuyến khích việc ứng dụng các tiến bộ kỹ thuật, khoa học công nghệ mới, thân thiện với môi trường, các công nghệ xử lý chất thải tiên tiến vào hoạt động bảo vệ môi trường lưu vực 2 dòng sông này.