Hóa đơn điện tử giúp bảo vệ môi trường

Tiến trình bảo vệ môi trường xanh sẽ có bước chuyển biến đáng kể nếu đưa hóa đơn điện tử vào sử dụng. Liên minh PayItGreen Alliance cho biết, dịch vụ giao dịch qua web hàng năm của mỗi gia đình Mĩ giúp bảo tồn được 0,09 mét vuông cây rừng.

Tiết kiệm giấy

Trung bình các hộ gia đình Mĩ nhận được 19 hóa đơn và bản in chi tiết 7 giao dịch của thẻ tín dụng từ những công ty tài chính và nhà băng gửi đến hàng tháng. Như vậy, khi chuyển sang hóa đơn điện tử cho các giao dịch, lượng giấy mà mỗi gia đình tiết kiệm được vào khoảng 2,99kg/năm, tương ứng với 0,08 cây xanh được cứu sống và giảm được 77,6 kg khí thải, ngang bằng lượng khí thải của chiếc ôtô trải qua hành trình hơn 271 km xả ra.

Theo kết quả thẩm định của Cơ quan bảo vệ môi trường EPA, thì mỗi gia đình sử dụng phương thức giao dịch bằng hóa đơn điện tử hàng năm còn tránh được việc triệt hạ 0,09 mét vuông rừng, và 238 lít nước thải ra môi trường cùng với 17 lít xăng dùng cho việc vận chuyển thư.

“Mỗi cá nhân thường cho rằng hành động của riêng họ chẳng thấm vào đâu, tuy nhiên mỗi người cần xem xét lại tác nhân của mình vì dù chỉ một tác động nhỏ nhưng góp lại tất cả cũng gây ra ảnh hưởng đáng kể”, thành viên Craig Vaream của PayItGreen Alliance nhận xét.

Khuyến khích số hóa các phương thức thanh toán

Dẫn đầu của liên minh là tổ chức phi lợi nhuận NACHA đại diện cho hơn 11.000 đơn vị cung cấp dịch vụ tài chính. Hiệp hội đang khuyến khích khách hàng thực hiện giao dịch qua mạng.

Thành lập từ năm 2007, mục tiêu của liên minh đặt ra là không ngừng khuyếch trương mặt tích cực của giải pháp thanh toán điện tử thay thế cho các loại hóa đơn giấy truyền thống.

Kết quả khảo sát cho thấy, mỗi năm tất cả người Mĩ sử dụng 26 tỉ hóa đơn các loại và 9 tỉ biểu mẫu giao dịch đơn hàng. Khối lượng đó ngốn hết 1,9 tỉ lít nhiên liệu, hơn 342 triệu tấn giấy, tương ứng với 9 triệu cây rừng bị đốn làm nguyên liệu.

Từ đó có thể suy ra, nếu 10% gia đình Mĩ giã biệt hóa đơn giấy thì lợi ích dễ thấy nhất là nguồn khí thải cắt giảm tương đương với 162.861 xe hơi vắng mặt trên đường phố. Bảo tồn được 6.202 hét ta rừng và tránh được hơn 2,7 tỉ lít nước thải cùng với 3.071 xe tải chất đầy giấy thải.