Đại Bái phát triển sản xuất gắn với bảo vệ môi trường

Mới đây, làng nghề đúc đồng Đại Bái, huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh đã giải quyết việc làm ổn định cho hơn 2000 lao động đang đứng trước vấn đề ô nhiễm môi trường nước và khí thải tại các khu vực dân cư.

Với mức sản xuất như hiện nay, trung bình làng nghề này thải ra khoảng 40 m3 nước thải/ngày có chứa hóa chất độc hại và kim loại nặng, cùng hàng nghìn m3 khí thải.

Nhưng nhờ có sự quan tâm của Sở Tài nguyên Môi trường, chính quyền địa phương, hầu hết các cơ sở sản xuất ở đây đã xây dựng ống khói tại các lò đúc, rèn, theo tiêu chuẩn. Đặc biệt, xã Đại Bái đã quy hoạch và xây dựng cụm công nghiệp làng nghề tách biệt ra khỏi khu dân cư, với 160 hộ sản xuất và xây dựng bãi rác thải tập trung. Tất cả rác thải đều được xử lý sơ bộ ngay tại cơ sở sản xuất trước khi thải ra khu vực chung.

Cùng với việc thường xuyên tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức cho cộng đồng về lĩnh vực môi trường, các thôn, xóm ở Đại Bái đều đã thành lập đội thu gom rác thải. Mới đây, làng nghề đúc đồng này còn được Trung tâm Đào tạo, tư vấn và chuyển giao công nghệ thuộc Viện khoa học và công nghệ Việt Nam và Sở Tài nguyên và Môi trường Bắc Ninh hỗ trợ chuyển giao công nghệ và xây dựng hệ thống xử lý nước thải bằng phương pháp hóa học, có công suất 10-12 m3/giờ, bảo đảm xử lý
nước thải cho 160 hộ sản xuất tại Cụm công nghiệp. Nước thải sau khi được xử lý đạt tiêu chuẩn 5945-2005.

Tuy vậy, Đại Bái hiện vẫn còn một số hộ sản xuất nhỏ lẻ, nằm xen kẽ trong khu vực dân cư, việc xử lý ô nhiễm môi trường tại đây vẫn chưa triệt để, cần được chính quyền địa phương tháo gỡ, để trả lại môi trường trong lành cho người dân địa phương; đồng thời tạo điều kiện tốt hơn cho làng nghề phát triển.