Quảng Ninh: Phấn đấu hòan thành 90% kế hoạch trồng rừng năm 2010

ThienNhien.Net – Với mục tiêu đặt ra, 2010 sẽ là năm đầu tiên Quảng Ninh triển khai chủ động trồng rừng sớm và cơ bản hòan thành trong 6 tháng đầu năm; phấn đấu hoàn thành trên 90% kế hoạch trồng rừng.


Để triển khai kế hoạch này, chiều 03/11, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh – Nguyễn Văn Đọc đã chủ trì buổi làm việc với đại diện một số Sở, ngành, các công ty lâm nghiệp, doanh nghiệp trồng rừng trên địa bàn tỉnh.

Thông lệ, các doanh nghiệp, đơn vị trồng rừng trên địa bàn tỉnh thường làm giải đều trong năm, tiến độ phụ thuộc vào điều kiện quan trọng nhất là vốn giải ngân. Điều này ảnh hưởng không nhỏ đến chất lượng rừng trồng. Bởi vậy, đưa ra mục tiêu và cách làm mới trong trồng rừng là yêu cầu đúng đắn, phù hợp, giải quyết được nhiều hạn chế vốn tồn tại.

Năm 2010, thực hiện chỉ đạo theo tinh thần mới của UBND tỉnh, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề ra chỉ tiêu: Quảng Ninh sẽ trồng 11.945 ha, trong đó có 2.540 ha rừng phòng hộ, đặc dụng và 9.405 ha rừng sản xuất.

Để đạt được mục tiêu mới là 6 tháng cơ bản trồng xong kế hoạch của cả năm thì tỉnh cần ứng trước vốn kế hoạch năm 2010 để các doanh nghiệp, đơn vị chủ động làm thực bì, chuẩn bị cây giống trong cuối năm 2009, để bắt đầu mùa xuân 2010 là trồng được ngay.

Tại buổi họp, ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề xuất, từ nay đến cuối năm 2009, tỉnh cần ứng trước 9,718 tỷ đồng vốn kế hoạch của năm 2010. Bên cạnh đó, Sở cũng đã dự kiến kế hoạch phân bổ chỉ tiêu, đặc biệt là các mốc thời gian, khối lượng ấn định cho các đơn vị, doanh nghiệp, với tinh thần cơ bản: với trồng rừng trên cạn sẽ trồng và nghiệm thu (thanh toán vốn với cơ quan cấp phát ngân sách) hết 30/06/2010; với trồng rừng ngập mặn sẽ nghiệm thu thanh toán vào cuối tháng 11/2010.

Tại buổi làm việc, Sở KH-ĐT cho biết, hiện tại số vốn cần ứng trước này đã được chuẩn bị sẵn sàng. Đại diện của các công ty lâm nghiệp đều bày tỏ sự phấn khởi, đồng tình cao với chủ trương cho các đơn vị, doanh nghiệp được ứng trước vốn năm 2010. Về tiến độ, kế hoạch, diện tích trồng rừng như dự kiến của Sở NN&PTNT, cơ bản các đơn vị, doanh nghiệp đều nhất trí.

Kết luận buổi làm việc, ông Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, việc thay đổi tập quán trồng rừng, đẩy nhanh tốc độ trồng rừng để xong trước 30/06/2010 là một trong những nhiệm vụ hết sức quan trọng của năm 2010. Trên tinh thần đó, đồng chí yêu cầu các doanh nghiệp, đơn vị lâm nghiệp căn cứ theo kế hoạch và số vốn ứng trước được giao để cụ thể hóa thành phương án trồng rừng, loài cây trồng, kế hoạch thực bì, ươm giống, nhằm đảm bảo tới mức cao nhất tiến độ và chất lượng, với hạn mức đề ra là cơ bản phải xong trước 30/06/2010 (trừ một số loài cây đặc điểm sinh học khác biệt). Người đứng đầu đơn vị, doanh nghiệp lâm nghiệp chịu trách nhiệm tòan diện trước Ủy ban nhân dân tỉnh việc thực hiện của đơn vị mình.

Đồng chí đề nghị Sở NN&PTNT có trách nhiệm cân đối, bố trí tòan bộ phương án khảo sát thiết kế kế hoạch trồng rừng 2010 xong trong năm 2009, định kỳ hằng tháng báo cáo UBND tỉnh về mọi công tác liên quan đến kế hoạch trồng rừng 2010; Sở Tài chính và Kế hoạch -Đầu tư làm việc với Kho bạc Nhà nước để thống nhất quy trình tạm ứng vốn, đảm bảo phục vụ tốt nhu cầu vốn cho trồng rừng 2010.

Ngoài ra, Phó Chủ tịch tỉnh cũng đề nghị lãnh đạo các doanh nghiệp, đơn vị trồng rừng về đảm bảo chất lượng, quy trình, nâng cao năng lực cạnh tranh, lựa chọn giống cây trồng phù hợp để nâng cao hiệu quả đầu tư rừng trồng trên địa bàn.