Giáo dục hòa nhập cho trẻ em bị ảnh hưởng bởi chất độc da cam (Dioxin)

ThienNhien.Net – Ngày 29/01/2008, tại Hà nội, Tổ chức Catholic Relief Services (CRS), một tổ chức phi chính phủ của Hoa Kỳ, đã khởi xướng chương trình hỗ trợ về giáo dục hoà nhập và chăm sóc sức khoẻ cho trẻ khuyết tật nặng ở những vùng bị ảnh hưởng bởi chất độc da cam từ chất diệt cỏ Dioxin, được sử dụng trong chiến tranh Việt Nam. Đồng thời CRS cũng đưa ra báo cáo “Đánh giá nhu cầu giáo dục và sức khoẻ của trẻ em, thanh niên bị ảnh hưởng bởi chất độc Da cam – Dioxin”.

Báo cáo “Đánh giá nhu cầu giáo dục và sức khoẻ của trẻ em, thanh niên bị ảnh hưởng bởi chất độc Da cam – Dioxin” được thực hiện bởi Bác sỹ – Tiến sỹ Phạm Huy Tuấn Kiệt cùng các đồng nghiệp ở Trường Đại học Y Hà Nội, chỉ ra rằng trẻ em bị ảnh hưởng bởi chất độc Da cam – Dioxin cũng mắc những dạng khuyết tật tuơng tự như trẻ khuyết tật khác nhưng mức độ khuyết tật nặng hơn và tỷ lệ khuyêt tật cao hơn ở nhiều dạng tật Khoảng 50% trẻ khuyết tật Da cam – Dioxin đi học hoà nhập, số còn lại ở nhà và chưa tham gia một hình thức giáo dục nào.

Từ năm 1995, CRS đã triển khai chương trình hoà nhập người khuyết tật tại Việt nam, tới nay chương trình đã trợ giúp được hơn 10.000 trẻ em. Với hỗ trợ về nguồn vốn từ các nhà tài trợ cá nhân và Cơ quan phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID), các chương trình của CRS đã triển khai thành công các hoạt động nâng cao nhận thức, tập huấn cho giáo viên, phụ huynh, các nhà quản lý giáo dục về chăm sóc, giáo dục trẻ khuyết tật và hỗ trợ y tế cho trẻ khuyết tật để các em có thể tham gia học hoà nhập.

“Trước đây, trẻ khuyết tật được nhìn nhận từ lòng thương hại hoặc nhân đạo. Cách nhìn nhận này hiện vẫn còn dành cho nhiều đối tuợng trẻ khuyết tật bị ảnh hưởng bởi Da cam – Dioxin. Nhưng lòng thương và nhân đạo thôi chưa đủ”, theo lời bà Nguyễn Thị Thuỷ- Quản lý Chương trình Giáo dục của CRS.

Dự án mới của CRS phấn đấu từ nay đến năm 2010 sẽ tạo cơ hội hoà nhập cho khoảng 5,000 trẻ khuyết tật ở các vùng thuộc miền Trung và Nam Việt Nam, những vùng bị Mỹ rải chất độc Da cam – Dioxin nhiều nhất trong chiến tranh ở Việt Nam.

Ông Gregory Auberry, Trưởng đại diện tổ chức CRS, cho biết: “Được giáo dục và chăm sóc sức khoẻ là quyền của những trẻ em này. Chúng tôi kêu gọi các nhà tài trợ khác cùng hợp lực cho các chương trình hỗ trợ giáo dục dành cho trẻ em bị nhiễm chất độc da cam, nhằm tăng cường công bằng và nhân phẩm cho đối tượng này, đồng thời giúp giải quyết những hậu quả của chiến tranh”.

Gần đây, chính sách ưu tiên cho giáo dục hoà nhập trẻ khuyết tật và các nhóm trẻ thiệt thòi khác vừa được ra đời. Bộ Giáo dục và Đào tạo đã hợp tác với CRS thực hiện nhân rộng mô hình giáo dục hoà nhập trong toàn quốc, ở các bậc mầm non, tiểu học và trung học cơ sở, đem lại cơ hội hoà nhập cho hơn 270,000 trẻ em.

Theo bà Nguyễn Thị Thủy: “Luật giáo dục Việt Nam hiện nay chú trọng tăng cường quyền học tập và chăm sóc sức khoẻ cho mọi trẻ em. Trẻ em sẽ được phát triển tốt nhất khi các em được học tập và sinh sống tại chính cộng đồng và gia đình mình, vì vậy chúng tôi đã và đang phối hợp với chính quyền và ngành giáo dục địa phương để hỗ trợ cho trẻ khuyết tật tại cấp cơ sở”.