Thả nuôi bào ngư để bảo vệ môi trường biển Nha Trang

Ban Quản lý Khu Bảo tồn biển Vịnh Nha Trang vừa phối hợp với Trung tâm Nhiệt đới Việt-Nga, Trường Đại học Nha Trang, Thanh tra Thủy sản thả hơn 1.100 con bào ngư thương phẩm xuống vùng lõi Khu bảo tồn biển Hòn Mun, vịnh Nha Trang, tỉnh Khánh Hoà.

Bào ngư là động vật thân thiện với môi trường. Loài thủy sản này chỉ ăn rau câu chỉ vàng, không ăn thịt hay xác động vật nên không gây ô nhiễm môi trường nước.

Thời gian qua, Ban Quản lý Khu Bảo tồn biển vịnh Nha Trang vịnh Nha Trang đã nuôi thử nghiệm và nhiều lần thả bào ngư xuống vùng lõi khu bảo tồn biển trên nhằm tái tạo nguồn lợi thủy sản đang có nguy cơ cạn kiệt.

Thời gian tới, Ban quản lý sẽ vận động người dân sinh sống trong Khu bảo tồn biển tiếp tục thả nuôi loại thủy sản này nhằm cải thiện thu nhập cho người dân và góp phần bảo vệ môi trường./.