Đà Nẵng chú trọng bảo vệ rừng tại các vùng trọng điểm

ThienNhien.Net – Từ nay đến cuối năm, Đà Nẵng đặt mục tiêu đẩy mạnh bảo vệ rừng tận gốc, giảm thiểu đến mức thấp nhất về số vụ và xử lý kiên quyết các hành vi xâm hại tài nguyên rừng theo đúng quy định pháp luật.

Ngoài ra, tỉnh còn tiếp tục trồng rừng thay thế, bổ sung danh mục các đơn vị, doanh nghiệp được giao rừng và sử dụng dịch vụ môi trường rừng theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Để hoàn thành mục tiêu đề ra, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Đà Nẵng xác định nhiệm vụ trọng tâm là rà soát các phương án phòng cháy, chữa cháy rừng các cấp. Cùng đó, chủ động tổ chức phòng chống cháy rừng ngay tại địa phương, đơn vị, chủ rừng với phương châm “4 tại chỗ”.

Ảnh: Báo Thanh Tra

Ngoài ra, Sở sẽ phối hợp với lực lượng tuần tra bảo vệ rừng, nhất là tại các vùng trọng điểm; phát hiện, phòng ngừa, xử lý kịp thời hành vi vi phạm; thực hiện xã hội hóa bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng. Tăng cường quản lý nhà nước về bảo vệ và phát triển rừng của chính quyền các cấp theo đúng quy định của pháp luật.

Bên cạnh bảo vệ và phát triển rừng, việc tìm kiếm cứu nạn cũng được Đà Nẵng coi là nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2017. Đặc biệt, tỉnh đã phối hợp với Công ty TNHH MTV Khai thác Thủy lợi Đà Nẵng và các đơn vị, địa phương có hồ chứa nước tổ chức kiểm tra, đánh giá an toàn các hồ chứa trên địa bàn có biện pháp sửa chữa, nâng cấp, đảm bảo an toàn công trình trước mùa mưa bão.

Sở cũng tập trung nâng cao năng lực bộ máy quản lý, khai thác công trình thủy lợi của Công ty TNHH MTV Khai thác thủy lợi Đà Nẵng, đảm bảo an toàn và hiệu quả tưới tiêu của các hồ chức, công trình thủy lợi quan trọng.

Cùng đó, nâng cao nhận thức cộng đồng và quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng theo kế hoạch từ nguồn vốn của thành phố và dự án Quản lý thiên tai WB5.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố còn phối hợp với các địa phương tổ chức chống hạn cho vụ Đông Xuân và Hè Thu năm 2017; nâng cấp các công trình phòng chống thiên tai, hồ chức và các công trình chống sạt lở bờ sông, bờ biển theo kế hoạch được duyệt.

Tới đây, Sở sẽ phối hợp với Tổng cục Thủy lợi, Cục Phòng chống thiên tai lắp đặt 31 trạm báo động trực canh cảnh báo thiên tai đa mục tiêu trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Cùng đó, lắp đặt thêm 10 trạm đo mưa tự động và 4 trạm đo mưa mực nước tại các khu vực có trũng thấp, ngập lụt, lũ quét và các sông Túy Loan, Cu Đê…