Vượn đen Cao Vít ở Cao Bằng được bảo vệ tốt

Các nhà khoa học của Tổ chức bảo vệ động thực vật quốc tế (FFI) mới đây đã thống kê được tại khu vực rừng Phong Nậm-Ngọc Khê, huyện Trùng Khánh (tỉnh Cao Bằng) có tới 17 đàn vượn đen Cao Vít, với khoảng gần 100 cá thể.

Ông Nguyễn Quang Minh, Chi cục kiểm lâm tỉnh Cao Bằng cho biết so với năm 2003, số cá thể của loài này, loài linh trưởng quý hiếm có nguy cơ tuyệt chủng, ở đây đã tăng thêm gần 60 con.

UBND tỉnh Cao Bằng đã phê duyệt dự án khu bảo tồn loài sinh cảnh vượn Cao Vít giai đoạn 2007-2011 tại 2 xã Ngọc Khê và Phong Nậm với mức vốn đầu tư hơn 7,6 tỷ đồng từ vốn ngân sách nhà nước và vốn của các tổ chức quốc tế.
Dự án sẽ tăng cường các biện pháp bảo vệ và phục hồi sinh thái tại khu bảo tồn đồng thời xây dựng cơ sở hạ tầng, tổ chức các hoạt động nghiên cứu khoa học và giám sát, tuyên truyền nâng cao nhận thức của cộng đồng về bảo vệ loài vượn đen Cao Vít.

Các cơ quan chức năng của tỉnh Cao Bằng cũng phối hợp với các tổ chức quốc tế hỗ trợ người dân địa phương xây bếp lò, bếp dùng khí sinh học, trồng cây lấy củi để hạn chế tình trạng người dân phá rừng lấy củi, ảnh hưởng đến môi trường sống của loài vượn này.