Vườn quốc gia Cúc Phương cứu hộ con giải nặng 22 kg

Vườn quốc gia Cúc Phương khẳng định, con giải nêu trên là cá thể cùng loài lớn nhất từ trước tới nay mà Vườn được tiếp nhận, cứu hộ.

Cận cảnh con giải được cứu hộ.

Ngày 6/4, Vườn quốc gia Cúc Phương phối hợp Phòng Cảnh sát Môi trường, Công an tỉnh Bắc Giang và Công an huyện Lạng Giang (Bắc Giang) cứu hộ thành công con giải (Pelochelys cantori), nặng khoảng 22kg.

Các bên bàn giao con giải để cứu hộ.

Hiện cá thể giải này đang được chăm sóc đặc biệt tại Trung tâm Cứu hộ bảo tồn và Phát triển sinh vật của Vườn quốc gia Cúc Phương.

Chăm sóc vết thương cho con giải.

Giải thuộc Bộ rùa (Testudines), là loài nguy cấp quý hiếm, thuộc Nhóm IB, Nghị định số 06/2019/NĐ-CP; có tên trong Sách Đỏ Việt Nam.

Việt Nam hiện còn rất ít những cá thể giải có kích thước lớn như thế này.