AusAid tài trợ bảo tồn Vườn quốc gia Xuân Sơn

Giám đốc Vườn quốc gia Xuân Sơn và Giám đốc điều hành Quỹ Ôxtrâylia vì nhân dân châu Á-Thái Bình Dương mới đây đã ký kết dự án Nâng cao năng lực bảo tồn thiên nhiên tại vườn quốc gia Xuân Sơn, thuộc tỉnh Phú Thọ.