Xây dựng cơ chế quản lý KBT biển Việt Nam

Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn sẽ đầu tư khoảng 4 tỷ đồng để nghiên cứu xây dựng cơ chế chính sách quản lý hiệu quả hệ thống khu bảo tồn biển Việt Nam.

Mục tiêu của dự án này là nhằm xây dựng cơ chế vận hành và phối hợp hiệu quả giữa các bộ, ngành Trung ương với địa phương và giữa các cơ quan chức năng, cộng đồng trên địa bàn liên quan đến quản lý khu bảo tồn biển hoặc cụm khu bảo tồn biển; tạo nguồn tài chính ổn định để quản lý khu bảo tồn biển lâu dài.

Các chuyên gia kinh tế cho rằng, hiện nay, hầu hết các khu bảo tồn biển được thiết lập chưa đi vào quản lý theo đúng nghĩa của nó; cơ chế quản lý cũng còn nhiều khác biệt giữa các địa phương.

Trong khi đó, các khu bảo tồn biển không chỉ đáp ứng bảo vệ và khai thác hợp lý nguồn lợi thủy sản mà còn phục vụ các ngành kinh tế khác như du lịch, lâm nghiệp trên đảo./.