Hà Nội: Nhiều khu đô thị, tái định cư không có hệ thống xử lý nước thải

Theo đánh giá chung của các cơ quan chức năng thành phố Hà Nội, việc đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội của hầu hết các khu đô thị mới đều triển khai chậm so với tiến độ quy định của dự án. Hệ thống xử lý nước thải chưa được quan tâm đúng mức.

Hiện tại, trừ khu đô thị Mỹ Đình 1, trên địa bàn thành phố chưa có một khu đô thị, khu tái định cư nào có hệ thống xử lý nước thải trước khi đổ vào sông, hồ và hòa chung vào mạng lưới nước thái của thành phố.

Một số nghĩa trang nằm trong hoặc cạnh các khu đô thị chưa được giải tỏa làm ảnh hưởng đến tiến độ giải phóng mặt bằng (như Việt Hưng, Linh Đàm, Nam Thăng Long). Ở một số khu đô thị còn chậm hình thành các tổ chức hành chính cơ sở nên việc bàn giao, tiếp nhận trong lĩnh vực quản lý dân cư chưa kịp thời, chậm cấp sổ đỏ cho người dân đã chuyển đến sinh sống ổn định tại nơi ở mới…

Trong khi đó, công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực này còn bộc lộ những mặt yếu kém, thiếu kiên quyết; các chủ đầu tư thường tập trung huy động vốn để xây dựng các công trình thu hồi vốn nhanh mà chưa quan tâm thỏa đáng đến các công trình hạ tầng xã hội; đồng thời chưa xác định được trách nhiệm đầu tư thuộc ngân sách hoặc xã hội hóa khi lập quy hoạch, giao đất nên nhiều khu đô thị đưa dân vào ở nhưng không có các công trình hạ tầng xã hội để phục vụ.

Hiện, trên địa bàn thành phố Hà Nội đang triển khai xây dựng khoảng 38 khu đô thị mới (bao gồm cả các khu tái định cư và đấu giá quyền sử dụng đất từ 20ha trở lên) với tổng số hơn 300 nhà ở cao tầng. Trong đó, có 6 khu đô thị mới đã cơ bản hoàn thành, bước đầu đã đưa dân vào sử dụng; 17 khu đang triển khai xây dựng công trình; 15 khu đang xây dựng hạ tầng kỹ thuật, chưa xây dựng công trình.