Anh ra dự luật cắt giảm khí thải

Thủ tướng Anh, Gordon Brown, cam kết sẽ cắt giảm mức khí thải CO2 60% trước năm 2050 để giúp xử lý tình trạng trái đất nóng lên.

Dự luật thay đổi khí hậu sẽ đưa Anh Quốc thành nước đầu tiên đặt mục tiêu cắt giảm khí thải carbon lên thành luật.

Người ta sẽ thành lập một uỷ ban đặc biệt về thay đổi khí hậu để cố vấn về “ngân sách giảm khí CO2 trong 5 năm” – là một phần trong cam kết mới nhằm giảm khí CO2.
Các nhà hoạt động về môi trường chào đón hành động này, nhưng nói người ta cần phải đặt ra các mục tiêu cao hơn.

Trong khi dự luật muốn thực thi việc cắt giảm khí thải gây hiệu ứng nhà kính ở mức từ 26% đến 32% vào năm 2020, ông Brown trước đó nói ông muốn tham vấn với ủy ban mới để xem liệu có cần cắt giảm thêm nữa hay không. Các tổ chức hoạt động về môi trường thúc giục chính phủ phải hành động mạnh hơn.

Mục tiêu thường niên

Tony Juniper, giám đốc tổ chức thiện nguyện ‘Friends of the Earth’, nói ông rất “vui mừng” là Anh Quốc đã trở thành nước đầu tiên “đưa ra luật pháp nhằm cắt giảm khí thải để đối phó với tình trạng thay đổi khí hậu.

“Tuy nhiên, chính phủ phải tăng cường luật pháp nếu họ muốn nó thực sự có tác dụng và đưa ra quy mô hành động mà các khoa học gia đang kêu gọi”. Ông nói Anh Quốc cần phải đặt ra các mục tiêu hàng năm, cũng như đưa ra cam kết cắt giảm 80% mức khí thải vào giữa thế kỷ này.

Cùng với các biện pháp mới đưa ra nhằm đối phó với tình trạng thay đổi khí hậu, bài diễn văn của Nữ hoàng Anh mới đây cũng nói đến cả Dự luật về năng lượng, với mục tiêu vừa cắt giảm khí thải vừa đảm bảo các nguồn cung cấp năng lượng an toàn.