Hải đăng xanh

Lần đầu tiên trên thế giới, hydro được sử dụng để tạo năng lượng cung cấp cho một ngọn hải đăng. Đây được xem là một trong các biện pháp hữu hiệu để bảo vệ môi trường.

Các nhà nghiên cứu đã lắp đặt các tế bào nhiên liệu hydro thân thiện với môi trường cho ngọn hải đăng South Gare của Anh. Năng lượng do các tế bào nhiên liệu này cung cấp sẽ giúp đèn quét của hải đăng hoạt động trong vài tháng.


Các tế bào nhiên liệu nói trên hoạt động tương tự như pin, có thể cung cấp năng lượng một cách lâu dài mà không cần bảo trì. Chất thải của tế bào nhiên liệu chỉ là nước nên nó được xem là công nghệ thân thiện với môi trường và là nguồn năng lượng tương lai bên cạnh năng lượng thủy triều, sóng, gió và năng lượng mặt trời.