Tàu thuyền thải CO2 nhiều gấp hai lần máy bay!

Lượng khí thải carbon dioxide (CO2) từ hoạt động vận tải bằng thuyền nhiều gấp hai lần đường hàng không và đã tăng mạnh trong 6 năm qua, theo báo cáo mới đây của Tổ chức tàu dầu Quốc tế (Intertanko).

Báo cáo này ngược hẳn các ước tính trước đó của Tổ chức hàng hải quốc tế cho rằng lượng khí thải CO2 do hoạt động của các tàu thuyền ngang bằng với các máy bay.


Hiện có khoảng 90.000 tàu thuyền từ tàu dầu cho đến tàu hàng nhỏ hoạt động trên các đại dương. 
Intertanko cho biết con số thống kê của họ là sự đánh giá thực tế nhất tình hình khí thải CO2 từ các con tàu hiện nay. Theo tổ chức này, sự phát triển của thương mại toàn cầu, các con tàu sử dụng nhiều nhiên liệu hơn để vận chuyển hàng hóa nhanh hơn đã góp phần làm tăng đáng kể lượng khí thải CO2.