Bến Tre: Triển khai các dự án, đề tài khoa học thiết thực

ThienNhien.Net – Ngày 02/11, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bến Tre – Nguyễn Quốc Bảo đã ký quyết định cho phép triển khai thực hiện các dự án, đề tài nghiên cứu khoa học ứng dụng vào thực tiễn sản xuất và đời sống.


Theo đó sẽ có 3 dự án, đề tài được thực hiện, bao gồm Dự án “Xây dựng và vận hành hệ thống quản lý chất lượng đạt chứng nhận Global GAP cho sản phẩm Chôm chôm Chợ Lách – Bến Tre” do Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Chợ Lách chủ trì thực hiện trong thời gian 24 tháng trên địa bàn huyện Chợ lách, tỉnh Bến Tre; Đề tài “Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động hợp tác xã gắn với xóa đói giảm nghèo tại Bến Tre” do Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh chủ trì triển khai trên địa bàn tỉnh Bến Tre trong thời gian 12 tháng; và Đề tài “Nghiên cứu phát triển hệ thống cây xanh thành phố Bến Tre giai đoạn 2011-2015” do Công ty Cổ phần Tư vấn và Đầu tư Bất Động sản Việt Tín chủ trì triển khai trong thời gian 12 tháng.

Trong cả ba dự án, đề tài trên, Sở Khoa học và Công nghệ Bến Tre được giao nhiệm vụ tiến hành ký kết Hợp đồng nghiên cứu khoa học với các đơn vị chủ trì; từng lúc báo cáo kết quả thực hiện đề tài với Thường trực Hội đồng Khoa học và Công nghệ tỉnh.

Ngoài ra, Sở Khoa học và Công nghệ kết hợp với Sở Tài chính có trách nhiệm đáp ứng kịp thời về kinh phí, quản lý chặt chẽ tiến độ thực hiện theo đúng kế hoạch triển khai, tổ chức sơ kết, tổng kết đúng quy định Nhà nước về quản lý đề tài, dự án khoa học công nghệ.