Dự án cải thiện môi trường thành phố Đồng Hới

Sáng 29/09, Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Bình tổ chức lễ khởi công dự án vệ sinh môi trường, với tổng mức đầu tư gần 38 triệu USD.

Vốn thực hiện dự án phần lớn là vốn vay của Ngân hàng Thế giới, Chính phủ đóng góp hơn 8 triệu USD vốn đối ứng và hơn 1,3 triệu USD là viện trợ không hoàn lại.

Dự án này gồm 6 hợp phần chính là thoát nước thải và thu gom nước thải, xây dựng nhà máy xử lý nước thải, quản lý chất thải rắn, tái định cư, quỹ quay vòng vệ sinh hộ gia đình và vệ sinh trường học, tăng cường năng lực và hỗ trợ thực hiện dự án.

Dự án này được triển khai trên tất cả 16 xã, phường ở thành phố Đồng Hới và sẽ hoàn thành vào cuối năm 2014.

Dự án này hoàn thành sẽ góp phần hoàn thiện và phát triển cơ sở hạ tầng cảnh quan đô thị, tạo môi trường xanh sạch đẹp, đáp ứng nhu cầu phát triển chung của thành phố Đồng Hới, thu hút khách du lịch.

Dự án cũng góp phần cải thiện vệ sinh môi trường, sức khoẻ, chất lượng cuộc sống cho nhân dân, giảm mức độ, tác hại của lũ lụt và vệ sinh môi trường.