Lò đốt chất thải công nghiệp phù hợp với điều kiện VN

Giáo sư, Tiễn sĩ khoa học Phạm Ngọc Đăng, Trung tâm kỹ thuật môi trường đô thị và khu công nghiệp, trường Đại học Xây dựng cùng các đồng sự đã chế tạo thành công lò đốt chất thải công nghiệp nguy hại mang nhãn hiệu CEETIA CN 150.

Lò đốt chất thải công nghiệp nguy hại trên là kết quả nghiên cứu của đề tài khoa học và công nghệ cấp Nhà nước “Nghiên cứu công nghệ lò đốt và xử lý khói thải lò đốt chất thải rắn công nghiệp nguy hại phù hợp với điều kiện của Việt Nam” do Giáo sư Phạm Ngọc Đăng làm chủ đề tài.

Hệ thống lò đốt có công suất 125-150 kg/h với công nghệ đốt đa vùng và xử lý khói thải liên hoàn hiện đại, tương đương công nghệ của các nước phát triển.

Kết quả đo đạc của Trung tâm Kỹ thuật Môi trường Đô thị và của Trung tâm kỹ thuật 1, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, Bộ Khoa học và Công nghệ cho thấy, tất cả các chỉ tiêu khí thải và bụi của lò đốt CEETIA CN150 nhỏ hơn tiêu chuẩn Việt Nam cho phép đối với chất lượng khói thải của lò đốt chất thải y tế.

Sau khi chế tạo thành công, lò đốt được thử nghiệm tại Công ty da giầy Hà Nội, Công ty da Thụy Khuê, xử lý bã sơn và bùn cặn của Công ty ôtô Toyota. Một lò đốt thử nghiệm cũng đã được xây lắp và vận hành tại khu vực xử lý chất thải Nam Sơn, huyện Sóc Sơn (Hà Nội) phục vụ nghiên cứu khoa học và đáp ứng yêu cầu về quản lý chất thải công nghiệp nguy hại.

Giá bán một hệ thống thiết bị khoảng 31 tỷ đồng, bằng 40-50% so với hệ thống thiết bị cùng loại nhập ngoại. Đặc biệt, một ca vận hành hệ thông này chỉ cần 2 hoặc 3 người, chi phí vận hành không lớn, chủ yếu là nguyên liệu dầu diezen và điện.