Lào Cai: Phát triển thế mạnh về các sản phẩm rau, hoa

Để phát triển thế mạnh về các sản phẩm rau, hoa, tỉnh Lào Cai đã đề ra kế hoạch từ nay đến năm 2010 phát triển vùng rau chuyên canh hàng hoá lên trên 4.000 ha, gấp 3 lần diện tích hiện nay (tương ứng sản lượng 200 ngàn tấn), trong đó chủ yếu là rau an toàn, đủ tiêu chuẩn xuất khẩu.

Đồng thời tỉnh mở rộng diện tích trồng hoa lên 250 ha, tăng gấp 5 lần diện tích và sản lượng hiện nay; khuyến khích xây dựng điển hình tiên phong trong đầu tư sản xuất rau, hoa cao cấp phục vụ xuất khẩu.

Tỉnh cũng có kế hoạch đầu tư cơ sở hạ tầng cho vùng quy hoạch trồng rau, hoa; ban hành chính sách khuyến khích, thu hút các thành phần kinh tế đầu tư sản xuất rau, hoa cao cấp phục vụ xuất khẩu; xây dựng thương hiệu sản phẩm cho rau, hoa và đề nghị Bộ Công Thương xem xét đầu tư chợ đầu mối xuất khẩu quốc gia tại Khu thương mại Kim Thành – Lào Cai trong tương lai.

Hiện tại công tác quy hoạch sản xuất rau, hoa theo hướng tập trung đang được các nhà khoa học quan tâm nhằm tạo ra những vùng chuyên canh sản xuất rau với trình độ khoa học kỹ thuật tiên tiến. Tỉnh đang đẩy mạnh du nhập, học tập, nghiên cứu và ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật trong sản xuất như tạo nguồn giống, trồng trong nhà kính, nhà lưới, các biện pháp kỹ thuật tác động đến quá trình sinh trưởng theo yêu cầu chất lượng và thời gian thu hoạch.

Theo đánh giá của Sở Thương mại Lào Cai, tiềm năng sản xuất rau, hoa quả tươi của tỉnh rất lớn nhưng sản phẩm nông sản Lào Cai chưa thâm nhập vào được thị trường Tây Nam (Trung Quốc) cũng như thị trường quốc tế. Các sản phẩm rau, hoa của Lào Cai chỉ được xuất khẩu một lượng nhỏ sang Hà Khẩu (Trung Quốc) và thị trường Hà Nội do thiếu các doanh nghiệp đầu tư trong lĩnh vực này.

Đối với nhóm sản xuất kinh doanh hoa, quả mặc dù xuất hiện sớm nhưng chỉ là của những tổ chức, cá nhân nhỏ lẻ, thiếu tính quy mô và ổn định cần thiết. Mỗi năm Sa Pa xuất ra ngoại tỉnh theo đơn đặt hàng với số lượng 1 triệu bông/năm, trong khi khả năng có thể làm được gấp nhiều lần hơn thế.

Hiện tại, Lào Cai chưa hình thành được vùng rau chuyên canh rõ nét, thiếu sự gắn kết chặt chẽ giữa sản xuất với bảo quản, chế biến và tiêu thụ. Mặt khác lượng rau, hoa quả sản xuất ra chưa nhiều, diện tích hạn hẹp, chưa đầy 1.000 ha, chủ yếu phục vụ thị trường nội tỉnh.