Cấm bán diesel chứa lưu huỳnh hơn 500mg/kg cho xe đường bộ

Theo Quyết định số 004/QĐ-BCT ngày 11/09/2007 của Bộ Công Thương, các doanh nghiệp cung ứng mặt hàng diesel trên thị trường không được bán dầu diesel có hàm lượng lưu huỳnh lớn hơn 500mg/kg cho phương tiện giao thông cơ giới đường bộ.

Quyết định nêu rõ, các trạm xăng dầu chuyên phục vụ cho các phương tiện giao thông cơ giới đường bộ chỉ bán một chủng loại dầu diesel 0,05S. Các cửa hàng bán dầu diesel và các cột bơm phải ghi rõ hàm lượng lưu huỳnh và loại diesel được sử dụng cho phương tiện giao thông phù hợp (ô tô vận tải hay tàu thuyền…).

Các doanh nghiệp đầu mối nhập khẩu xăng dầu thực hiện việc nhập khẩu và lưu thông dầu diesel phải tiến hành nhập khẩu và bảo đảm cung ứng cho thị trường trong nước hai loại dầu diesel có hàm lượng lưu huỳnh 500 mg/kg (DO 0,05S) và 2.500 mg/kg (DO 0,25S).

Bộ Công Thương giao cho Sở Thương mại các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tiến hành kiểm tra, kiểm soát việc thực hiện nhập khẩu và lưu thông các chủng loại dầu diesel, bảo đảm ổn định thị trường, kịp thời phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm.