Hỗ trợ tối đa 50% chi phí sản xuất giống nông, lâm, thủy sản

ThienNhien.Net – Liên Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư vừa ban hành Thông tư liên tịch hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước chi cho Đề án phát triển giống cây nông, lâm nghiệp, giống vật nuôi và giống thủy sản đến năm 2020 (gọi tắt là Đề án giống).

Đối tượng áp dụng của Đề án bao gồm các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp có chức năng nhiệm vụ quản lý, nghiên cứu, sản xuất giống thuộc các Bộ, cơ quan Trung ương và Trung tâm giống, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, cá nhân có chức năng nhiệm vụ quản lý, nghiên cứu, sản xuất giống ở địa phương.

Kinh phí thực hiện Đề án được giao cho Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các Bộ, cơ quan Trung ương và UBND các tỉnh, thành trực tiếp quản lý để đầu tư nghiên cứu, sản xuất các giống cây nông, lâm nghiệp, giống vật nuôi và giống thủy sản chủ yếu trong phạm vi cả nước, vùng, và địa phương.

Mô hình nuôi cá lồng trên sông Gâm, Tuyên Quang (Ảnh: ThienNhien.Net)

Theo đó, cả ngân sách Trung ương và ngân sách địa phương sẽ tiến hành hỗ trợ đầu tư 1 lần để sản xuất giống.

Cụ thể, đối với trồng trọt, hỗ trợ tối đa 50% chi phí sản xuất giống gốc, giống đầu dòng (hoặc tương đương); giống siêu nguyên chủng, giống nguyên chủng bố mẹ dùng để sản xuất hạt lai F1. Hỗ trợ tối đa 30% chi phí sản xuất giống lai đối với một số loại giống cần khuyến khích phát triển.

Đối với chăn nuôi, hỗ trợ tối đa 50% chi phí sản xuất giống cụ kỵ, ông bà. Hỗ trợ tối đa 30% chi phí sản xuất giống bố mẹ đối với gia súc nhỏ, giống gốc đối với ong, tằm.

Đối với lâm nghiệp, hỗ trợ tối đa 50% chi phí sản xuất giống gốc, giống đầu dòng.

Đối với thủy sản, hỗ trợ tối đa 50% chi phí sản xuất giống bố mẹ tôm sú, tôm chân trắng sạch bệnh, giống cá tra và một số giống thủy hải sản chủ lực khác. Hỗ trợ tối đa 30% chi phí sản xuất giống lai đối với một số loại giống cần khuyến khích phát triển.

Ưu đãi về vốn, đất đai và thủy lợi phí

Về chính sách tín dụng, các đơn vị sự nghiệp công lập, các doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, cá nhân đầu tư sản xuất giống gốc, giống siêu nguyên chủng, giống nguyên chủng, giống bố mẹ (đối với các giống lai), cây đầu dòng, giống cụ kỵ, giống ông bà, đàn hạt nhân, đàn nhân giống, vườn giống cây lâm nghiệp, rừng giống, giống mới sử dụng công nghệ cao theo các dự án được cấp có thẩm quyền phê duyệt được vay vốn tín dụng đầu tư phát triển theo quy định hiện hành.

Các tổ chức sử dụng đất vào mục đích nghiên cứu, thí nghiệm, sản xuất các cấp giống trước giống thương phẩm được Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất theo quy định tại khoản 2, Điều 33 của Luật Đât đai năm 2003.

Bên cạnh đó, các tổ chức, cá nhân sử dụng đất để nghiên cứu, thí nghiệm, sản xuất giống cây nông, lâm nghiệp, giống vật nuôi, giống thủy sản được Nhà nước cho miễn nộp thủy lợi phí.