Phát hiện thêm bốn loài chuồn chuồn chưa từng biết đến

Ngày 11/09, ông Tim Knight thuộc tổ chức Wildlife At Risk – WAR cho biết, một nhà côn trùng học Việt Nam đã tình cờ phát hiện bốn loài chuồn chuồn và chuồn chuồn kim mới trên đảo Phú Quốc.

Trong khi khảo sát bướm ở Phú Quốc từ tháng 04 – 07/2007, nhóm của chuyên viên sinh học Bùi Hữu Mạnh đã phát hiện được bốn loài chuồn chuồn mới trên đảo. Bốn loài này chưa từng được ghi nhận trước đó ở Việt Nam.

Các tên khoa học của bốn loài mới gồm: Rhyothemis obsolescens, Lyriothemis mortoni, Pseudagrion williamsonii, Prodasineura auricolor.

Những khám phá mới nhất này cung cấp thêm bằng chứng khẳng định đảo Phú Quốc là một kho tàng các loài động vật và thực vật chưa được khám phá của quốc gia, khu vực và thậm chí là toàn cầu.

Ví dụ, Lyriothemis mortoni, là loài cực hiếm và chỉ được ghi nhận ở một vài khu vực ở Đông Nam Á.

Đáng kể là loài Rhyothemis obsolescens xuất hiện phổ biến ở đảo Phú Quốc. Tuy nhiên loài này chưa được ghi nhận trong danh mục chính thức của Việt Nam.

Lyriothemis_mortoni
 Loài Lyriothemis mortoni. Ảnh: Bùi Hữu Mạnh
Prodasineura auricolor
 Loài Prodasineura auricolor. Ảnh: Bùi Hữu Mạnh
 Loài Pseudagrion willamsonii. Ảnh: Bùi Hữu Mạnh

Chỉ trong năm qua, hơn 50 loài chuồn chuồn và chuồn chuồn kim đã được ghi nhận ở đảo Phú Quốc, chủ yếu tìm được thông qua cuộc khảo sát về bướm do tổ chức phi chính phủ Wildlife At Risk – WAR tài trợ.