Ngăn chặn tình trạng chặt phát rừng phòng hộ ven biển trái phép

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn vừa có Văn bản gửi UBND các tỉnh ven biển Đông Bắc, Bắc Trung Bộ, Duyên hải Nam Trung Bộ, Đông Nam Bộ và Tây Nam Bộ yêu cầu kiểm soát, ngăn chặn tình trạng lấn chiếm đất lâm nghiệp, chặt phát rừng phòng hộ ven biển trái phép.

Văn bản yêu cầu, UBND các tỉnh chỉ đạo Ban chỉ huy về những vấn đề cấp bách trong bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, ngăn chặn các vi phạm về công tác quản lý, bảo vệ rừng theo quy định của Nhà nước và xây dựng chương trình hoặc phương án bảo vệ và phát triển rừng phòng hộ ven biển.
 
Các cơ quan liên quan tại địa phương có nhiệm vụ thống kê, rà soát cụ thể diện tích đất canh tác, nuôi trồng thủy sản; các hộ gia đình trên địa bàn từng xã, huyện và tỉnh có diện tích đất canh tác, nuôi trồng thủy sản tại các khu rừng ngập mặn; có kế hoạch hướng dẫn, giám sát và ngăn chặn kịp thời việc phá rừng lấy đất canh tác và nuôi trồng thủy sản. Kiên quyết xử lý các vi phạm về phá rừng, khai thác lâm sản trái phép và thu hồi những diện tích rừng bị chặt phá, lấn chiếm, sang nhượng trái phép, diện tích đất canh tác và nuôi trồng thuỷ sản vào rừng ngập mặn không theo quy hoạch.
 
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cũng yêu cầu Cục Kiểm lâm chủ trì thành lập đoàn công tác kiểm tra, đôn đốc các địa phương có rừng ngập mặn tăng cường công tác bảo vệ và phát triển rừng phòng hộ ven biển; phối hợp với các đơn vị liên quan thuộc Bộ nghiên cứu đề xuất chính sách và phương án tổ chức quản lý bảo vệ và phát triển rừng ngập mặn bền vững. Trước mắt, triển khai thực hiện thí điểm ở một số địa phương để tổng kết rút kinh nghiệm thực hiện trên phạm vi toàn quốc.
 
Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, thời gian qua, tình hình lấn chiếm đất lâm nghiệp, chặt phát rừng phòng hộ ven biển trái phép để lấy đất canh tác, nuôi trồng thuỷ sản diễn ra phổ biến ở nhiều địa phương, đặc biệt là các tỉnh Tây Nam Bộ và Duyên hải Nam Trung Bộ làm thiệt hại hàng ngàn héc-ta rừng ngập mặn ven biển và diện tích đất canh tác bị xâm mặn. Việc chặt phát rừng phòng hộ ven biển trái phép còn ảnh hưởng nghiêm trọng đến hệ thống phòng hộ đê bao ven biển. Nhiều nơi việc phá rừng nuôi trồng thuỷ sản không theo quy hoạch đã gây hậu quả nặng nề về tài nguyên rừng, kinh tế và môi trường.