Tuyển Tư vấn ngắn hạn (FPSC)

Quỹ Phát triển văn hoá xã hội (FPSC) cần tuyển cán bộ Tư vấn ngắn hạn cho 02 khoá đào tạo để hỗ trợ thực hiện Dự án “Phát triển du lịch sinh thái và bảo tồn rừng dựa vào cộng đồng ở Ngọc Sơn thuộc khu bảo tồn Ngổ Luông huyện Lạc Sơn tỉnh Hoà Bình”.

Các khóa tập huấn cụ thể như sau:

Khoá 1: Tập huấn các kỹ năng hoạt động dự án có sự tham gia của cộng đồng (một hoặc nhóm tư vấn)
Khoá tập huấn này thực hiện nhằm mục đích trang bị các kỹ năng và kỹ thuật thực hiện các hoạt động của dự án có sự tham gia của cộng đồng cho 07 cán bộ hỗ trợ Dự án là người dân tộc Mường.
Thời gian làm việc: 10 ngày


Khoá 2: Tập huấn các kỹ năng trong quy trình lập kế hoạch phát triển thôn/xóm (VDP)
Khoá tập huấn này nhằm trang bị các công cụ và kỹ năng lập kế hoạch phát triển thôn/xóm cho các cán bộ hỗ trợ dự án. Các hoạt động này sẽ được dự án thực hiên trong năm thứ nhất Dự án.
Thời gian làm việc: 08 ngày
 
Yêu cầu:
– Tốt nghiệp đại học chuyên ngành kinh tế nông nghiệp hoặc nông lâm nghiệp.
– Có ít nhất 5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực lập kế hoạch phát triển ở các cấp.  
– Có kinh nghiệm thiết kế và thực hiện các khoá đạo.
– Thành thạo tiếng Anh.


Địa chỉ nộp hồ sơ :
Các ứng viên gửi CV và bản thảo đề xuất nội dung tập tới địa chỉ: Mr. Luis Santiago
Project Co-Director,
Email: lsantiago.fpsc@gmail.com
 
Hạn nộp hồ sơ
: trước ngày 13/06/2007