Trông đợi

ThienNhien.Net – Một cây nhỏ đang nở hoa. Một bé gái chăm chú quan sát. Sự trông đợi, hi vọng vào cây nhỏ ngời lên trên khuôn mặt cô bé. Hiện nay, việc giáo dục ý thức về bảo vệ môi trường, thiên nhiên đang ngày càng được chú trọng, đặc biệt hướng vào thế hệ trẻ – tương lai của xã hội. Ý thức tốt trong việc gìn giữ những “tài sản thiên nhiên” – đó thực sự sẽ là nền tảng vững chắc để giúp cho Trái Đất của chúng ta luôn trong lành.