Nghiệm thu Quy hoạch du lịch Ba Bể đến năm 2030

ThienNhien.Net – Ngày 5/4, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Kạn đã nghiệm thu bước đầu Quy hoạch du lịch Ba Bể đến năm 2030 do Công ty Nikken Seikei Civil Engineering Ltd (Nhật Bản) làm tư vấn.

Theo Quy hoạch định hướng chung, Ba Bể là khu du lịch chuyên đề cấp quốc gia với mục tiêu đến năm 2030 đạt 300.000 khách/năm. Khi đưa vào thực hiện, khu du lịch này sẽ tạo việc làm cho khoảng 1.650 lao động…

Công ty Nikken Seikei Civil Engineering Ltd xây dựng Quy hoạch du lịch Ba Bể chú ý đến trọng điểm du lịch sinh thái-khu vực lõi, trọng điểm vệ tinh, đô thị cửa ngõ… Các công trình nghỉ trọ được xây dựng đáp ứng nhu cầu đa dạng gồm công trình nghỉ trọ phục vụ khách du lịch nước ngoài, phục vụ khách du lịch trong nước, nhà hàng, cửa hàng lưu niệm kết hợp với công trình cư trú…

Vườn quốc gia Ba Bể (Ảnh: ThienNhien.Net)
Vườn quốc gia Ba Bể (Ảnh: ThienNhien.Net)

Đặc biệt, ẩm thực sẽ được chú trọng phát triển trong mối liên kết với nông nghiệp vùng, với sản xuất thực phẩm ngon, sạch… Trong định hướng, phát triển du lịch Ba Bể chú trọng phân vùng không gian ưu tiên bảo vệ môi trường tự nhiên, môi trường văn hóa.

Quan điểm của quy hoạch là sử dụng không gian đồng thời bảo tồn môi trường tự nhiên, xác định rõ khu vực cần bảo vệ môi trường và khu vực đưa vào sử dụng phát triển du lịch. Phương án khả thi là bố trí phân tán các trọng điểm sử dụng, có thể tận hưởng tự nhiên, văn hóa đa dạng; sử dụng phương tiện giao thông công cộng, giảm được tối đa gánh nặng cho môi trường tự nhiên và đạt hiệu quả giao lưu với người dân địa phương.

Đại diện các ban, ngành của tỉnh Bắc Kạn nhấn mạnh quy hoạch cần chú ý đến các chi tiết đặc thù, như người Dao không sống ở nhà sàn; quy hoạch phát triển điểm du lịch tâm linh phải gắn với các cơ sở tín ngưỡng hiện có và các truyền thuyết của địa phương.

Ông Hà Văn Khoát, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Kạn đề nghị quy hoạch sân bay dân dụng ngoài khu nghiên cứu.

Nhà tư vấn đã tiếp thu ý kiến và sẽ bổ sung các phương án để hoàn thiện Quy hoạch tổng thể du lịch Ba Bể.