Thiên nhiên ngay bên bạn

ThienNhien.Net – Thiên nhiên – một khái niệm tưởng chừng rộng lớn và xa xôi, với cây cối, rừng nhiệt đới, thảm thực vật hay muông thú, rắn rết…. Thật ra, nó chính là những gì rất gần con người. Thiên nhiên gần bạn, gần tôi, trên một cái cây hay trong mảnh vườn nhỏ bé. Cùng khám phá một mảnh vườn 30m2 để thấy có một thế giới khác con người – Thế giới của côn trùng và sâu bọ.

Những chiếc lá sâu…

… cùng những thủ phạm