COHED tuyển kế toán dự án

Trung tâm Sức khỏe và Phát triển cộng đồng (COHED) cần tuyển một kế toán cho dự án Quỹ toàn cầu HIV. Hạn nộp hồ sơ 20-5-2011

Thông tin chi tiết như sau:

Chức danh công việc  : KẾ TOÁN DỰ ÁN
Phòng/  ban               : KẾ TOÁN

Dự án                        : Quỹ toàn cầu về HIV

Thời gian dự án          : 5 năm (2011-2015)

Người quản lý trực tiếp: Kế toán trưởng dự án

Mục đích công việc

Thực hiện nghiệp vụ kế toán chi tiết. Kiểm tra, lưu trữ chứng từ, hóa đơn cho mọi chỉ tiêu của dự án. Thực hiện một số công việc khác theo phân công của quản lý trực tiếp.

CÁC TRÁCH NHIỆM CHÍNH

1. Cập nhật, kiểm tra, ghi chép số liệu và hạch toán theo phân công

a. Tiếp nhận, kiểm tra, soát xét tính hợp pháp của hóa đơn chứng từ.

b. Cập nhật thông tin vào sổ sách kế toán trên hệ thống máy tính và trên giấy, chứng từ ghi sổ theo chế độ kế toán hiện hành của Bộ tài chính và nhà tài trợ.

c. Quản lý hệ thống chứng từ, sổ sách theo quy định của bộ tài chính và nhà tài trợ

d. Lập báo cáo thuế, sử dụng hóa đơn và các báo cáo chỉ tiêu quy định kỹ năng hàng tháng/ quý và các báo cáo khác theo yêu cầu của Dự án.

2. Tham gia quản lý quỹ tiền mặt, thực hiện các thủ tục thu chi và thanh toán

a. Quản lý quỹ thu chi, kiểm đếm tiền mặt trong quỹ

b. Thực hiện các thủ tục chuyển, nộp, rút tiền mặt tại ngân hàng theo yêu cầu của dự án.

c. Thực hiện đối soát, thanh toán và thu các chứng từ chỉ tiêu của trong khuôn khổ dự án theo quy định của Bộ tài chính cho dự án Quỹ toàn cầu về HIV vòng 9.

d. Kiểm tra lập bản lương và hỗ trợ kế toán trường chi trả theo quy định.

3. Thực hiện các công việc khác

a. Phổ biến, hướng dẫn các cán bộ thực hiện dự án và các tổ chức/ cá nhân tham gia hoạt đông dự án theo đúng trình tự, thủ tục thanh toán, tạm ứng…

b. Giải trình số liệu theo yêu cầu của cơ quan kiểm toán, thuế.

c. Phối hợp với đồng nghiệp thực hiện các công việc của dự án.

d. Thực hiện chế độ lập kế hoạch và báo cáo công việc theo quy định.

CÁC YÊU CẦU ĐỐI VỚI THƯC HIỆN

Trình độ: Cao đẳng hoạc tương đương

Chứng chỉ: Tin học, ngoại ngữ tiếng Anh.

Kinh nghiệm: ≥ 3 năm làm việc trong lĩnh vực kế toán

Kiến thức: Nắm và hiểu rõ quy định pháp luật về nguyên tắc- chuẩn mực tài chính kế toán, nghiệp vụ hạch toán kế toán.

Kĩ năng: Thành thạo nghiệp cụ hạch toán kế toán

thành thạo tin học văn phòng Word, Excel, phần mềm kế toán.

Sử dụng thành thạo các thiết bị văn  phòng như máy photo, fax, điện thoại…

KẾT QUẢ CÔNG VIỆC CẦN ĐẠT ĐƯỢC

1. Số liệu được cập nhật chính xác, đầy đủ, kịp thời, không để xảy ra sai sót, nhầm lẫn. Chứng từ hợp lệ, hợp lý, đúng quy định, chế độ tài chính kế toán của Bộ tài chính và nhà tại trợ.

2. Hạch toán chính xác các nghiệp vụ kinh tế phát sinh, tuân thủ đúng quy định về hạch toán kế toán. Phat hiện kịp thời các sai sót, phối hợp đồng nghiệp xử lý và bóa cáo quản lý cấp trên.

3. Hồ sơ, chứng từ, tài liệu thuộc phần hành phụ trách được lưu trữ, bảo quản đầy đủ, đúng lỳ hạn, sắp xếp khoa hcj

4. Các bào cáo, giải trình tự số liệu được hoàn thành chính xác, đúng mẫu biể và thời hạn quy định.

TRÁCH NHIỆM QUẢN LÝ, GIÁM SÁT

– Chức danh  chịu sự quản lý, giám sát

– Chức danh 1: kế toán dự án

– Chức danh 2: kế toán tổng hợp với các đối tác thực hiện hoạt động của dự án.

Khả năng: làm việc độc lập

Trung thực, cẩn thận, tỷ mỷ

MÔI TRƯỜNG, ĐIỀU KIỆN LÀM VIỆC

– Làm việc trong điều kiện văn phòng và đi thực tế giám sát và kiểm tra các đối tác thực hiện hoạt động dự án tại 5 tỉnh của ( Bắc Cạn, Nghệ An, Hồ Chí Minh, Bình Dương và Bà Rịa Vũng Tàu).