Cuộc thi Các nhà kinh doanh xã hội trẻ toàn cầu

Xin mời các bạn quan tâm tham gia cuộc thi. Thông tin chi tiết như sau:


Nếu bạn từ 30 tuổi trở xuống
Nếu bạn đang có một doanh nghiệp hoặc kinh doanh tạo thu nhập và làm cho thế giới tốt đẹp hơn
Nếu như internet, máy tính, điện thoại di động, hoặc các công cụ công nghệ thông tin khác là một phần không thể thiếu của việc kinh doanh hoặc doanh nghiệp của bạn

Có 7 lý do để bạn tham dự vào cuộc thi này:

1.    Trở thành 1 trong số 100 thành viên được tài trợ tham dự Diễn đàn Doanh nghiệp Xã hội Trẻ và Hội thảo Tri thức Toàn cầu bao gồm hơn 2000 người tham dự sẽ diễn ra vào giữa tháng 12 năm 2007 tại Kuala Lumpur
 
2.    Trở thành 1 trong 10 ứng viên nhận hỗ trợ và nếu thành công sẽ có thể phát triển doanh nghiệp của mình nhanh hơn với hỗ trợ tài chính từ Sáng kiến Doanh nghiệp Xã hội Trẻ www.ysei.org hoặc với hỗ trợ tài chính tăng cường
 
3.    Được gặp gỡ nhiều tổ chức tài trợ như các cơ quan phát triển, các ngân hàng thương mại, các nhà đầu tư trách nhiệm xã hội, các nhà tư bản; các nhà chuyên môn và các bên liên quan khác.
 
4.     Trở thành thành viên trong nhóm các thanh niên sáng tạo và nhiệt huyết đã được lựa chọn để sử dụng kỹ năng và năng lực của mình trong việc kinh doanh với mối quan tâm là giải quyết các vấn đề xã hội; tận dụng cơ hội giao lưu với những người khác.

5.      Hòa nhập và liên kết với những người tham dự diễn đàn và trình bày về doanh nghiệp của mình với những người thực sự quan tâm
 
6.      Cung cấp thông tin về những mối quan tâm xã hội trong cuộc thi toàn cầu được đưa thông tin minh bạch trên Internet; hồ sơ ứng cử của bạn, đánh giá của ban giám khảo và báo cáo sẽ được đưa lên web để mọi người có thể nhận xét.
 
7.      Đóng góp vào việc xây dựng nội dung của diễn đàng thông qua qua trình phát triển nội dung.
 
Để biết thông tin chi tiết, hãy truy cập trang web http://www.globalknowledge.org/ysef07/index.cfm?&menuid=7