Bốn triệu USD bảo tồn cảnh quan lưu vực sông Đồng Nai

Cơ quan Phát triển Quốc tế Mỹ (USAID) vừa công bố hỗ trợ 4 triệu USD triển khai dự án bảo tồn cảnh quan lưu vực sông Đồng Nai nhằm duy trì đa dạng sinh học và cải thiện quản lý tài nguyên thiên nhiên tại đây.

Chương trình sẽ được triển khai từ ngày 01/08 tại các tỉnh Bình Phước, Đồng Nai, Lâm Đồng. Ngoài các mục tiêu phục hồi và duy trì hệ sinh thái, thúc đẩy việc cung cấp tài chính bền cững cho hoạt động bảo tồn, chương trình này còn làm tăng thu nhập của người nghèo tại các địa phương nêu trên.
Dự án này do USAID, Bộ NN-PTNT và tổ chức Winrock International triển khai, với sự hỗ trợ từ Bộ Tài nguyên – Môi trường và Tổ chức Bảo tồn thiên nhiên quốc tế.