Bình Phước thu hồi đất lấn chiếm để bố trí cho đồng bào dân tộc thiểu số

ThienNhien.Net – UBND tỉnh Bình Phước cho biết đã có kết luận việc bố trí đất cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số (ĐBDTTS) tại huyện Bù Gia Mập.

Theo kết luận của UBND tỉnh Bình Phước, thời gian qua huyện Bù Gia Mập đã tích cực và có trách nhiệm trong việc bố trí quỹ đất để cấp cho hộ ĐBDTTS theo các chương trình, chính sách dành cho ĐBDTTS. Tuy nhiên, tại một số nơi, công tác quản lý còn chưa chặt chẽ nên có hiện tượng lấn chiếm đất các chương trình cấp đất cho hộ ĐBDTTS dẫn đến khiếu kiện, khiếu nại kéo dài.

Vì vậy để thực hiện tốt việc cấp đất cho hộ ĐBDTTS, UBND huyện Bù Gia Mập phải tiến hành rà soát kỹ số đồng bào thiếu đất ở, đất sản xuất; giải quyết dứt điểm những tồn tại của các dự án đã thực hiện. Đối với số diện tích trên 220 ha tại tiểu khu 42 thuộc Nông lâm trường Đăk Ơ bị tái chiếm, cần kiên quyết thu hồi và phải bố trí đất sạch để cấp cho người dân trước khi thực hiện cưỡng chế, thu hồi.

Một góc VQG Bù Gia Mập (Ảnh: Petrotimes)
Một góc VQG Bù Gia Mập (Ảnh: Petrotimes)

Ngoài những việc phải làm nêu trên, UBND Bù Gia Mập và UBND xã Đăk Ơ cần rà soát chính xác số hộ dân đang canh tác trên 220 ha thuộc tiểu khu 42. Việc thống kê, rà soát phải báo cáo UBND tỉnh trong quý II-2013, để triển khai ngay khi có chủ trương cưỡng chế, thu hồi 220 ha đất.

Đối với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bình Phước rà soát lại diện tích rừng phòng hộ, nghiên cứu và tham mưu để UBND tỉnh đề xuất Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chuyển đổi khoảng 200/400 ha rừng phòng hộ tại khoảnh 14 tiểu khu 42 Nông lâm trường Đăk Ơ. Khi được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn duyệt chuyển đổi rừng phòng hộ, ưu tiên cho huyện Bù Gia Mập bố trí đất cho hộ ĐBDTTS.

Về phương thức chia lợi nhuận từ việc liên doanh trồng cao su giữa các hộ dân được thụ hưởng từ chương trình với Công ty Phú Thịnh, huyện Bù Gia Mập phải tiến hành rà soát số hộ liên doanh, diện tích thực tế liên doanh để từ đó đề xuất UBND tỉnh xin ý kiến Thường trực Tỉnh ủy Bình Phước thống nhất phương thức chia lợi nhuận theo hướng 50% sản phẩm thu được từ liên doanh và diện tích đất liên doanh vẫn giữ nguyên cho đồng bào.