Cần xử lý ngay nguồn nước ngầm

Trong chuyến công tác tại Đà Nẵng cùng tân Tổng lãnh sự Mỹ tại TPHCM, sáng 24/07, ông Michael Marine – Đại sứ Mỹ tại Việt Nam đã trả lời báo chí xung quanh vấn đề tìm giải pháp tẩy rửa điểm tồn lưu dioxin tại VN và chương trình giúp đỡ các nạn nhân chất độc dioxin.

Xin ông cho biết, Chính phủ Hoa Kỳ đã có chương trình gì để giúp đỡ VN trong việc làm sạch các điểm nóng dioxin này?

– Tôi được biết, từ tháng 505/2007, Quốc hội Hoa kỳ đã chuẩn y thông qua việc hỗ trợ VN một số tiền khoảng 3 triệu USD cho việc làm sạch các điểm dioxin này. Trong nỗ lực hợp tác làm sạch các điểm nóng dioxin tại VN, có 3 phần: Thứ nhất, tiến hành nghiên cứu và tìm ra các dữ liệu khoa học. Chương trình này được thực hiện bởi Quỹ Ford, Văn phòng 33 – Bộ Tài nguyên – Môi trường và nhân sự Bộ Quốc phòng VN. Chính phủ Hoa Kỳ cũng tham gia hỗ trợ dự án này bằng cách nâng cao hiểu biết khoa học và khả năng nghiên cứu của các kỹ thuật gia VN cũng như việc cung cấp các dụng cụ cho họ

Thứ hai, đưa ra kế hoạch, các giải pháp để làm sạch các điểm tồn lưu dioxin.Chính phủ VN, Hoa Kỳ và Quỹ Ford sẽ hợp tác hoạch định kế hoạch này. 

Thứ ba, xem xét kết quả của việc hoạch định kế hoạch này, kế đến xem xét việc Hoa Kỳ cũng như một số quốc gia khác sẽ tham gia kế hoạch này như thế nào.

Được biết, các bên đối tác trong chương trình làm sạch các điểm ô nhiễm dioxin đã có nhiều cuộc khảo sát thực tế, “khởi động” chương trình… Ông có thể nói cụ thể hơn những việc đã làm cũng như kế hoạch?

– Từ tháng 03/2007, Chính phủ Hoa Kỳ đã tuyên bố hỗ trợ 3 triệu USD giúp VN làm sạch các điểm ô nhiễm dioxin, và quốc hội đã chuẩn y, thông qua vào tháng 5 cũng nằm trong chương trình này. Tuy nhiên, trước tiên chúng tôi chưa quyết định sử dụng số tiền này sẽ làm gì, sẽ làm như thế nào. Quyết định này còn phụ thuộc vào kế hoạch sẽ xây dựng (như đã nói trên) bởi 2 chính phủ.

Song, một trong những chương trình phải làm ngay là xử lý nguồn nước ngầm, “khoá” chặt sao cho nguồn nước, đất bị ô nhiễm dioxin không được tràn lan ra khu vực khác, khu vực dân cư.

Được biết, để tẩy rửa đất và xử lý nguồn nước tại điểm nóng Đà Nẵng cần 40 triệu USD, liệu số tiền tài trợ của Chính phủ Hoa Kỳ (3 triệu USD) còn quá nhỏ so nhu cầu, thưa ông?

– Tôi cho rằng, Chính phủ Hoa Kỳ đã có nỗ lực trong hợp tác thực hiện chương trình này. Tuy nhiên, mọi hợp tác còn trong giai đoạn thương thảo. Những kết quả nghiên cứu cần thiết để đưa ra được kế hoạch vẫn chưa có. Trước mắt, chúng ta cần sử dụng hiệu quả số tiền 3 triệu USD. Có hiệu quả cao khi thực hiện thì sẽ tạo điều kiện tốt cho những đề nghị tài trợ khác sau này đối với Chính phủ Hoa Kỳ và cũng sẽ có nhiều cơ hội hơn trong việc đề nghị Quốc hội Mỹ thông qua các khoản tiền tài trợ.

Tôi nghĩ, số tiền 3 triệu USD không chỉ dành riêng cho Đà Nẵng. Chúng tôi sẽ sử dụng cho việc khảo sát, tìm giải pháp xử lý ô nhiễm dioxin cho các điểm nóng khác ở VN. Vì vậy, chúng ta phải tiếp tục có những hợp tác tốt hơn với nhau.

Hiện nay, báo chí tốt nhất nên tuyên truyền, khuyến cáo người dân sống xung quanh các điểm nóng tồn lưu dioxin không nên ăn cá, hoa màu, cây trái nuôi trồng khu vực bị ô nhiễm.

Xin cảm ơn ông!

Kết quả nghiên cứu của các nhà khoa học Trường ĐH Tổng hợp Columbia (Mỹ) cho biết, miền Nam VN có 25.585 thôn, bản bị Mỹ rải chất độc hoá học trong chiến tranh và có 2,1 – 4,8 triệu người VN bị ảnh hưởng của chất hoá học này. Khu vực sân bay Đà Nẵng – “điểm nóng nhất” – với nồng độ trung bình ngl-TEQ/kg (Total Toxicity Equivalents) là 10.000, khối lượng đất cần tẩy là 85.000m3, tổng lượng dioxin là 850gr..