Tàu thủy gây ô nhiễm hơn máy bay

Theo một nghiên cứu được công bố tại một hội nghị thuộc Tổ chức Biển quốc tế (IMO), mỗi năm ngành hàng hải quốc tế thải ra lượng dioxide carbon (CO2) cao gấp đôi so với ngành hàng không dân sự.

IMO là một tổ chức chuyên môn thuộc Liên hiệp quốc nghiên cứu về giải pháp giảm ô nhiễm do ngành hàng hải gây nên.
 
Mỗi năm có khoảng 97.000 tàu thủy thải ra 1,2 tỉ tấn khí CO2, tức gấp đôi so với 17.000 máy bay gặp nhau trên bầu trời.

Trong chính sách ban hành luật cắt giảm khí gây hiệu ứng nhà kính, Ủy ban châu Âu đã quan tâm đến nạn ô nhiễm trong ngành công nghiệp và chuẩn bị đề cập đến lĩnh vực hàng không, nhưng không chú ý đến ngành hàng hải.