Học bổng Tiến sĩ ngành kỹ thuật tại Mỹ

Viện giáo dục quốc tế IIE (Institute of International Education) tổ chức buổi trao đổi, hướng dẫn nộp đơn và xin học bổng Tiến sĩ các ngành kỹ thuật tại Mỹ.

Tham dự buổi trao đổi có các thí sinh xuất sắc vừa nhận được học bổng Tiến sĩ để đi học tại Mỹ vào mùa thu năm nay.

Thời gian: 17h30, thứ 5, ngày 24 tháng 5 năm 2007

Địa điểm: Viện giáo dục quốc tế (IIE), C9 Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội (sau trường thể thao 10/10)

Người trình bày:

• Trần Quang Khải, ngành Tin Học, University of Wisconsin – Madison
• Lê Chí Ngọc, ngành Toán, UCLA
• Lê Tùng Linh, ngành Hóa Học, Columbia University
• Vũ Phương Ly, ngành Sinh Học, Memorial Sloan-Kettering Institute
• Cao Anh Tuấn, ngành Tin Học, Cornell University
• Lê Văn Vượng, ngành Điện Tử, U. of Illinois at Urbana Champaign

Để tham dự buổi nói chuyện, xin các bạn vui lòng email đến advisor@iievn.org những thông tin sau:

1. Họ và tên
2. Ngành học quan tâm
3. Email

Thông tin chi tiết xin liên hệ:
Trần Phương Hoa
Educational Advisor
Institute of International Education
C9 Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội
Tel: 7262524
Yahoo IM: advisor_iiehanoi@yahoo.com