Plan tuyển Tư vấn

Tổ chức Plan Quốc tế tại Việt Nam đang tuyển 01 Tư vấn đánh giá cuối kì Dự án “Green skill for urban youth in Vietnam”.

Ứng viên quan tâm liên hệ email hieu.gianghoang@plan-international.org và ngoc.phamthibich@plan-international.org trước ngày 08/10/2016.

Thông tin chi tiết xem tại đây.