VNAH tuyển Tư vấn

Tổ chức giúp đỡ người tàn tật cần tuyển 01 Tư vấn để hỗ trợ phát triển dự án người tàn tật của Ủy ban Quốc gia Việt Nam, làm việc tại Hà Nội.

Để biết thêm thông tin chi tiết, ứng viên vui lòng liên hệ địa chỉ email: loinguyen@vnah-hev.org

Hồ sơ bao gồm:

  • Bằng Thạc sỹ hoặc cao hơn
  • Kinh nghiệm về phát triển kế hoạch chiến lược
  • Hiểu biết rõ về luật phát và chính sách, liên quan tới phát triển xã hội và người khuyết tật.
  • Thông thạo Tiếng Anh (nói và viết).

Hạn chót nộp hồ sơ: 05/04/2017