Hà Nội: Một tỷ USD xây dựng Khu công viên công nghệ sinh học

UBND thành phố Hà Nội vừa đề nghị Chính phủ xem xét, cho phép Cty Pacific Land Limited (Ireland) đầu tư hạ tầng và phát triển dự án Khu công viên công nghệ sinh học Hà Nội (HaBiotech) với tổng vốn đầu tư khoảng một tỷ USD.

Theo đề xuất, Dự án sẽ được xây dựng tại huyện Từ Liêm, trên diện tích tổng thể cả hai giai đoạn là 500 ha.

Đây là khu nghiên cứu, ứng dụng công nghệ sinh học đầu tiên, hàng đầu tại VN, với tiêu chuẩn hàng đầu thế giới; gồm các khu dưỡng nghiệm, phòng thí nghiệm với dịch vụ chất lượng cao, cơ sở vật chất hiện đại phục vụ nghiên cứu, phát triển, đào tạo liên quan ngành sinh học, các nhà cung cấp, các đơn vị sản xuất, nhằm thu hút các doanh nghiệp dược hàng đầu thế giới.

Sau 3 năm, HaBiotech sẽ bắt tay vào thực hiện: phát minh dược phẩm mới, nghiên cứu y học, nghiên cứu tế bào thân, các bệnh lây nhiễm, công nghệ sinh học thực vật về dinh dưỡng, công nghệ sinh học nông nghiệp, công nghệ sinh học môi trường và các ngành sinh học liên quan khác.