Chặn dòng sông Đồng Nai xây dựng thủy điện Đồng Nai 4

Ngày 14/4, Đoàn công tác Chính phủ do đồng chí Thái Phụng Nê, đặc phái viên của Chính phủ về các công trình điện đến kiểm tra tiến độ xây dựng công trình thủy điện Đồng Nai 4 và Đồng Nai 3.

Các nhà thầu đang tập trung nhân lực, phương tiện bố trí làm việc 3 ca liên tục để chuẩn bị chặn dòng sông Đồng Nai thuộc công trình thủy điện Đồng Nai 4 vào ngày 15-5-2007, xây dựng móng đập dưới lòng sông, đảm bảo an toàn cho chống lũ năm 2007.

Công trình xây dựng thủy điện Đồng Nai 3 cũng đang trong giai đoạn chuẩn bị đắp đập chính vào tháng 6-2007.

Dự án thủy điện Đồng Nai 4 có công suất 340MW, Đồng Nai 3 công suất 180MW được xây dựng ở 2 tỉnh Lâm Đồng và Đắc Nông, có tổng mức đầu tư khoảng 12.000 tỷ đồng do Tập đoàn EVN là chủ đầu tư. Thủy điện Đồng Nai 3 dự kiến phát điện vào cuối năm 2009 và Đồng Nai 4 dự kiến phát điện vào cuối năm 2010.