Hỗ trợ cư dân vùng đệm VQG Bến En và Cúc Phương

ThienNhien.Net – Nhằm góp phần nâng cao đời sống nhân dân, giảm tỷ lệ hộ nghèo, giảm áp lực lên rừng và môi trường sinh thái, xây dựng VQG phát triển bền vững, mới đây tỉnh Thanh Hoá đã quyết định đầu tư, hỗ trợ phát triển sản xuất, ổn định đời sống dân cư ở một số xã thuộc vùng đệm VQG Bến En và Cúc Phương.

Theo đó, tỉnh Thanh Hóa quyết định đầu tưhơn 40,6 tỷ đồng từ nay đến năm 2012 cho dự án hỗ trợ phát triển sản xuất, ổn định đời sống dân cư 8 xã thuộc 2 huyện Như Thanh và Thạch Thành.

Người dân ở 29 thôn, bản thuộc 8 xã này sẽ được hỗ trợ phát triển sản xuất, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, phát triển ngành nghề nông thôn, từng bước nâng cao đời sống nhân dân.

Các hộ dân được hỗ trợ khai hoang trên 65ha đất 1 vụ lúa sang đất sản xuất 2 vụ lúa/năm, hỗ trợ 461 hộ nghèo mỗi hộ 1 con bò và xây dựng chuồng trại để phát triển chăn nuôi, cũng như hỗ trợ, đào tạo, bồi dưỡng chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật.

Bên cạnh đó dự án còn xây dựng và nhân rộng các mô hình phát triển kinh tế như: canh tác trên đất dốc, nuôi ong mật, nuôi lợn cỏ, trồng cây mây nếp. Tỉnh Thanh Hoá cũng sẽ đầu tư xây dựng, sửa chữa các công trình cơ sở hạ tầng hồ đập, kênh tưới, trạm bơm phục vụ sản xuất nông nghiệp.