Triển khai chương trình giám sát dịch bệnh trên tôm sú

ThienNhien.Net – Ngày 25/05/2009, Phân viện Nuôi trồng Thủy sản Cà Mau đã phối hợp với Trung tâm Khuyến nông – Khuyến ngư tỉnh tổ chức Hội thảo “Triển khai chương trình giám sát dịch bệnh trên tôm sú tại Cà Mau”. Đến dự buổi hội thảo có ông Nguyễn Thông Nhận, Phó giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT, đại diện Phân viện Nghiên cứu Nuôi trồng Thủy sản Cà Mau, Phòng Kinh tế thành phố, phòng Nông nghiệp và PTNT các huyện, và trên 150 cán bộ Trạm Khuyến nông – Khuyến ngư, cán bộ mạng lưới khuyến nông – khuyến ngư cơ sở trong toàn tỉnh.

Mục tiêu của hội thảo là tập huấn phương pháp phát hiện dịch bệnh trên tôm sú, nhất là các bệnh mới, nguy hiểm; đánh giá sức khoẻ của tôm sú nuôi và các yếu tố rủi ro liên quan đến việc xuất hiện các dịch bệnh nguy hiểm trên tôm nuôi. Xây dựng, đề xuất các biện pháp quản lý thích hợp, hiệu quả nhằm trị bệnh hay dập dịch bệnh, quản lý tốt sức khoẻ tôm nuôi trong khu vực. Nâng cao năng lực chẩn đoán và quản lý dịch bệnh ở các mức độ khác nhau từ nông dân đến những nhà quản lý địa phương đến Bộ Nông nghiệp & PTNT.

Trong buổi hội thảo, đại diện Phân viện nuôi trồng Thủy sản Cà Mau trình bày các nội dung về hướng tiếp cận của chương trình giám sát dịch bệnh trên tôm sú tại Cà Mau, gồm:

1. Xây dựng hệ thống giám sát dịch bệnh thụ động để thu thập thông tin về vùng dịch bệnh và các bệnh mới. Phát tờ rơi cho nông dân về cách nhận biết các bệnh thường gặp và cách tiếp cận báo cáo với cán bộ Khuyến nông – Khuyến ngư kịp thời để thu thập và xác nhận hiện trường.

2. Xây dựng hệ thống giám sát dịch bệnh chủ động. Điều tra định kỳ theo mẫu về tình hình nuôi trên địa bàn.

3. Xây dựng hệ thống phản hồi. Có kế hoạch hướng dẫn đối phó kịp thời nếu trong khu vực có dấu hiệu hoặc có dịch bệnh.

4. Phương pháp xây dựng các chương trình hành động, các kế hoạch quản lý dịch bệnh. Bản đồ dịch tể học và vùng dịch bệnh, thời gian dịch bệnh và loại dịch bệnh.

5. Các chương trình, kế hoạch đối phó có hiệu quả đối với các loại dịch bệnh khác nhau.

Đây là một trong những chương trình hợp tác lâu dài giữa Phân viện Nuôi trồng Thủy sản với Trung tâm Khuyến nông – Khuyến ngư Cà Mau. Chương trình sẽ giúp các địa phương trong tỉnh kịp thời giám sát dịch bệnh trên tôm sú và đề ra các biện pháp đối phó nhằm hạn chế thiệt hại, nâng cao hiệu quả trong sản xuất.