Care giúp Bình Định phòng ngừa và giảm nhẹ thiên tai

Tổ chức Care International tại Việt Nam đã quyết định tài trợ cho tỉnh Bình Định 340.000 USD để phòng ngừa và giảm nhẹ thiên tai trong năm 2007.

Có 6 xã nằm trong khu vực bị thiên tai đe dọa thường xuyên được chọn thực hiện dự án gồm xã An Hòa (huyện An Lão), Ân Hỏa (huyện Hoài Ân), Mỹ Đức, Mỹ Lộc (huyện Phù Mỹ), Cát Thắng (huyện Phù Cát) và Nhơn Tân (huyện An Nhơn).

Mục tiêu của dự án nhằm đẩy mạnh các hoạt động truyền thông, nâng cao nhận thức của người dân; xây dựng một số công trình phòng chống bão, lụt qui mô nhỏ, hệ thống cảnh báo sớm và cột cảnh báo lũ ở những nơi xung yếu.