Sơ kết dự án Việt Nam – Nhật Bản về Tiết kiệm năng lượng

ThienNhien.Net – Thuộc khuôn khổ Chương trình hợp tác giữa Chính phủ Nhật Bản và Chính phủ Việt Nam trong lĩnh vực tiết kiệm năng lượng, Văn phòng TKNL Bộ Công Thương đã ký thoả thuận hợp tác với Cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA) về Dự án Nghiên cứu tổng sơ đồ tiết kiệm năng lượng giai đoạn 2008-2009. Ngày 05/2, nhóm chuyên gia tư vấn JICA đã làm việc với các chuyên gia của Việt Nam về kết quả thực hiện dự án trong 6 tháng qua và các nội dung cần thực hiện trong thời gian tới.

Dự án đã hoàn thành các nội dung sau: Kiểm toán thí điểm 10 doanh nghiệp lựa chọn trong các ngành công nghiệp Thép, gốm sứ, xi măng, công nghiệp chế biến thực phẩm, dệt may và các toà nhà; Nghiên cứu các chương trình, dự án tiết kiệm năng lượng của Quốc tế và Việt Nam đã thực hiện trong thời gian qua; Xây dựng kết cấu cơ sở dữ liệu các doanh nghiệp sử dụng năng lượng trọng điểm; Đưa ra các đề xuất về tăng cường hệ thống pháp lý và chính sách về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả tại Việt Nam; Nghiên cứu các mô hình Nhà quản lý năng lượng hiện đang phát triển trên thế giới (như tiêu chuẩn ISO 50001 dự kiến sẽ có hiệu lực vào tháng 9 năm 2009) và mô hình Nhà quản lý năng lượng đang áp dụng tại Nhật Bản trên cơ sở đó sẽ đề xuất mô hình nhà quản lý năng lượng và đề xuất cơ cấu tổ chức của các mô hình đào tạo Nhà quản lý năng lượng, hệ thống các trung tâm đào tạo quản lý năng lượng và kế hoạch thực hiện phát triển nguồn nhân lực quản lý năng lượng trong tương lai.

Qua buổi làm việc, chuyên gia 2 bên nhận thấy việc có một cơ chế thu thập, chia sẻ dữ liệu phù hợp, thuận tiện và các chế tài cần thiết để có thể tổng hợp và chia sẻ các dữ liệu, thông tin liên quan đến sử dụng năng lượng giữa cơ quan quản lý (Tổng cục thống kê, Bộ Xây dựng, Bộ Giao thông Vận tải và Bộ Công Thương) là vô cùng quan trọng. Phía Việt Nam đề nghị các chuyên gia Nhật Bản nghiên cứu kỹ nội dung Dự thảo Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, Dự thảo Nghị định hướng dẫn triển khai Luật để đưa những khuyến nghị phù hợp đảm bảo tính khả thi của việc thu thập và chia sẻ thông tin đối với cơ sở dữ liệu.

Dự án sẽ tiếp tục nghiên cứu xây dựng chương trình chứng chỉ quản lý năng lượng và xây dựng cơ cấu tổ chức có liên quan trên cơ sở thu thập những ý kiến góp ý đối với các đề xuất tại giai đoạn 1.

Dự kiến, VPTKNL sẽ tổ chức hội thảo lấy ý kiến về các kết quả nghiên cứu của dự án vào tháng 6 năm 2009 tại Hà Nội, Đà Nẵng và Tp. Hồ Chí Minh.