Các tổ chức phi chính phủ kêu gọi cắt giảm 50% thuốc trừ sâu

ThienNhien.Net – Trên khắp hành tinh, loài người đã và đang sử dụng quá nhiều thuốc trừ sâu (TTS) so với mức cần thiết. Tuy nhiên, nếu biết sử dụng TTS một cách hợp lý thì sẽ hạn chế được rất nhiều rủi ro. Và điều quan trọng là công tác đào tạo, hướng dẫn sử dụng TTS đối với các cộng đồng dân cư tại các vùng nông thôn.

Ngày 05/03/2007, một cuộc điều tra của Nghị viện Châu Âu đã tìm ra các biện pháp để giảm thiểu vấn đề tồn dư TTS, nay vẫn còn tồn tại mặc dù đã có những quy định về lượng tồn dư TTS đối với nguồn tài nguyên đất và nước ngầm. Trong khi các tổ chức phi chính phủ (NGOs) kêu gọi việc cắt giảm sử dụng TTS trong toàn khu vực châu Âu thì các nhà sản xuất cho rằng việc hướng dẫn sử dụng TTS là lựa chọn tốt nhất thay vì một lệnh cấm sẽ ảnh hưởng xấu đến nông nghiệp ở châu Âu.

Một cuộc điều tra do Đảng xã hội châu Âu (PSE) tổ chức đã phản biện chiến lược đề xuất của EU về vấn đề sử dụng bền vững thuốc trừ sâu, sau khi Hội đồng môi trường bày tỏ sự ủng hộ đối với chiến lược này.

TTS vốn được sử dụng với mục đích bảo vệ cây trồng, nhưng nó có thể gây ra những tác hại tới sức khỏe con người và môi trường. Mặt khác ngành sản xuất TTS tạo ra khoảng 26.000 việc làm ở châu Âu và việc sử dụng TTS mang lại sản lượng lớn hơn cho nông dân.

Bà Sofia Parente thuộc Mạng lưới hành động về sử dụng thuốc trừ sâu cho biết, việc ban hành luật là cần thiết để giảm tác động và rủi ro của việc sử dụng TTS. Một trong những vấn đề khó khăn nhất hiện nay là việc lạm dụng TTS, vì hiện nay chúng ta sử dụng quá nhiều so với mức cần thiết. Tranh luận trong vấn đề hạn chế việc sử dụng TTS nhằm tăng cường đa dạng sinh học, bà Parente đề nghị đưa ra mục tiêu giảm việc sử dụng TTS xuống còn 50% trong 10 năm trên toàn lãnh thổ châu Âu. Bà cũng cho biết, Đan Mạch đã quản lý để đạt được mức này trong vòng 20 năm.

Bà Graversen thuộc bộ Môi trường Đan Mạch thì cho biết, bài học quan trọng nhất mà đất nước của bà rút ra được là: các mục tiêu phải cụ thể, thu hút sự tham gia đóng góp của công chúng và giới truyền thông, sử dụng các phân tích kỹ lưỡng về kinh tế để hỗ trợ cho việc giám sát và làm cho các biện pháp thực hiện dễ dàng hơn. Những nội dung này cần được đưa vào các Kế hoạch hành động Quốc gia.

Ông Volker Koch-Achelpöhler, Tổng giám đốc Hiệp hội bảo vệ mùa vụ của Đức cho biết, những rủi ro của việc sử dụng thuốc trừ sâu có thể được chấp nhận nếu con người ta biết sử dụng ở mức hợp lý. Với quan điểm này, ông nhấn mạnh tầm quan trọng của sự tăng cường đào tạo, hướng dẫn sử dụng thuốc trừ sâu thay vì áp dụng một lệnh cấm hoàn toàn. Theo ông, vấn đề này liên quan đến việc duy trì các hoạt động nông nghiệp và và việc giảm 75% các sản phẩm nhằm bảo vệ vụ mùa của EU sẽ dẫn đến giảm 10 tỉ euro doanh thu của nông dân và giảm 40% sản lượng thu hoạch của khu vực này.