Vùng biển Tây Nam: Mực non đang bị tận diệt

Vào mùa này, nhiều phương tiện tập trung về vùng biển Tây Nam, khu vực đảo Thổ Chu, đảo Hòn Chuối để khai thác mực, chủ yếu là mực non có chiều dài từ 2 cm đến 3 cm.

Từ tháng 12 Âm lịch năm trước đến tháng 3 Âm lịch năm sau là mùa để các loài mực sinh sôi nảy nở. Vào mùa này, nhiều phương tiện tập trung về vùng biển Tây Nam, khu vực đảo Thổ Chu, đảo Hòn Chuối để khai thác mực, chủ yếu là mực non có chiều dài từ 2 cm đến 3 cm. Để khai thác được loại mực này, chủ phương tiện chong đèn nhử rồi dùng lưới có kích cỡ nhỏ để chụp, vây bắt.

Nguy hại hơn, một số phương tiện cào đơn, cào đôi vào vùng mực sinh sản để khai thác mực non. Tất cả số mực non này chủ phương tiện chỉ bán với giá 2.500 – 3.000 đồng/kg. Tình trạng khai thác mực non, mực bột đã đến mức báo động, đe dọa nguồn lợi thủy sản trên vùng biển Tây Nam, đến nay vẫn chưa có biện pháp ngăn chặn.