Nâng khả năng tiếp nhận rác ở bãi rác Gò Cát

Ngày 26/02, UBND TP.HCM đã chấp thuận dùng ngân sách thành phố để đầu tư nâng khả năng nhận rác ở bãi rác Gò Cát từ 3,6 triệu tấn lên 4,9 triệu tấn.

Theo Sở Tài nguyên – Môi trường, bãi rác Gò Cát đã tiếp nhận đủ lượng rác theo thiết kế ban đầu trong khi đó những nơi tiếp nhận rác thay thế (cho Gò Cát) lại chưa sẵn sàng. Vì thế, buộc phải đầu tư nâng cao hệ thống thu gom nước rỉ rác, thu gom khí ga… của bãi rác Gò Cát nhằm đáp ứng cho yêu cầu mới.

Được biết, Hà Lan cũng đã chấp thuận hỗ trợ TP.HCM 2,5 triệu euro để nâng cấp bãi rác Gò Cát nhưng vì nhiều lí do đã rút lui.