Mai vàng

Hình ảnh những nhành hoa mai vàng rực rỡ từ lâu, lâu lắm rồi làm nặng lòng biết bao thế hệ thi sĩ. Không chỉ với đồng bào Nam bộ, hoa mai nay đã trở thành nét văn hoá đẹp và quen thuộc của nhiều gia đình Việt Nam trong những ngày Tết Nguyên đán.
”Thập tải luân giao cầu cổ kiếm
Nhất sinh đê thủ bái mai hoa”.
(Mười năm chu du tìm gươm cổ
Cả đời chỉ cúi lạy hoa mai).
(Thơ Cao Bá Quát)