Ấm áp yêu thương

ThienNhien.Net – Trái đất ấm lên không chỉ đảo lộn cuộc sống của loài người mà còn chi phối sự sống của vạn vật tự nhiên. Sẽ có những loài biến mất vĩnh viễn, sẽ có những loài phải di cư và nhiều loài sẽ phải thay đổi tập tính của mình để thích nghi với điều kiện sống mới. Không biết rồi sau này những chú gấu Bắc cực bé nhỏ có còn cần vòng tay rộng lớn và ấm áp của mẹ chúng để chống lạnh giá khi mà trái đất ngày càng ấm lên?

Yêu thương