Hơn 2.000 cá thể động vật hoang dã bị buôn lậu năm 2019

Nguồn:
PanNature