Các tỉnh ĐBSCL hợp tác bảo vệ tài nguyên nước sông Mekong

Các tỉnh, thành Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) vừa đưa ra cam kết hợp tác cùng nhau khai thác, sử dụng hợp lý, bền vững, bảo vệ nguồn tài nguyên nước trên sông Mekong.

Từ nay đến năm 2010, các tỉnh, thành trong khu vực sẽ phối hợp trong việc qui hoạch sử dụng nước; giám sát chất lượng nước; bảo vệ môi trường nước; quản lý, kiểm soát và giảm nhẹ tác hại của lũ lụt, nước mặn xâm nhập, hạn hán, sạt lở bờ sông.

Các địa phương cũng thống nhất sẽ hợp tác trong việc khai thác sông Mekong phục vụ các chương trình phát triển giao thông thủy, thủy lợi, nông lâm nghiệp, thủy sản, góp phần đưa Đồng bằng sông Cửu Long trở thành vùng kinh tế trọng điểm của cả nước.

Trong những năm gần đây, các tỉnh trong vùng đã tích cực góp sức cùng Ủy ban sông Mekong Việt Nam thực hiện các chương trình nghiên cứu dòng chảy, chất lượng nước, sử dụng nước, cân bằng nước phát triển lưu vực, bảo vệ môi trường nước tại khu vực. Tuy nhiên do thiếu thông tin nên công tác bảo vệ môi trường nước mặt, chống sạt lở bờ sông vẫn chưa có sự phối hợp hiệu quả giữa các địa phương.

Hiện có 65 triệu người sinh sống trong lưu vực sông Mekong, trong đó có hơn 17 triệu dân đang sống ở vùng Đồng bằng sông Cửu Long.