Trung tâm cảnh báo động đất và sóng thần sắp đi vào hoạt động

Theo tin từ Viện Vật lý địa cầu, Viện Khoa học và Công nghệ quốc gia, ngày 10/2, Trung tâm Báo tin động đất và Cảnh báo sóng thần sẽ đi vào hoạt động với chế độ trực 24/24 giờ vào tất cả các ngày trong năm.

Chính phủ sẽ dành 1,5 tỷ đồng để mua máy móc, thiết bị và trả lương cho nhân viên của trung tâm trong năm nay.

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Mai Ái Trực cho rằng đưa trung tâm vào hoạt động sẽ tạo ra hệ thống tiếp nhận thông tin thống nhất nhanh và cập nhật, truyền tin kịp thời đến người dân và các cơ quan lãnh đạo. Qua đó, trung tâm thiết lập và mở rộng quan hệ với các trung tâm cảnh báo động đất và sóng thần quốc tế; tăng cường phổ biến kiến thức về sóng thần cho chính quyền và nhân dân các tỉnh ven biển, xây dựng quy chế đối với các địa phương về xử lý tình huống khi có động đất và sóng thần.

Ông Nguyễn Ngọc Thủy, Viện trưởng Viện Vật lý Địa cầu, cho biết từ đầu năm, Viện đã chính thức triển khai hệ thống báo tin động đất, cảnh báo sóng thần đầy đủ tại Việt Nam theo quy chế Báo tin động đất, cảnh báo sóng thần đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Dựa trên các kết quả từ 25 trạm quan trắc hiện có và các thông tin cảnh báo của Mỹ, Nhật Bản, Philíppin, giai đoạn 2 (2008 -2009), Viện sẽ hoàn thiện hệ thống cảnh báo này.